Số điện thoại thầy Thích Tuệ Hải Chùa Long Hương

3
6954
Thầy Thích Tuệ Hải
Thầy Thích Tuệ Hải

Số điện thoại thầy Thích Tuệ Hải Chùa Long Hương Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai được cửa Hàng Gạo Lứt Bà Loan chia sẻ như sau.

Thượng tọa Thích Tuệ Hải – thế danh: Đinh Kim Nga sanh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó có Mẹ, hai ông Anh và một người Chị xuất gia.

Năm lên năm tuổi bị chấn động khi nhìn tượng Phật ở nhà.
Năm 1983 bị bệnh nặng, đọc được quyển “Dưỡng Sinh Hằng Ngày”, ăn dưỡng sinh số 7 được 21 ngày, hầu hết các bệnh tật đều hết.Tháng 7/1984 xin quy y tại Tịnh Xá Ngọc Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

Tháng 1/1986 xin xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu với Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Lúc đầu không được ở Thường Chiếu phải ở Tu Viện Phước Hòa, sức khỏe rất kém.

Tiểu sử Tỳ kheo Thích Tuệ Hải – CHÙA LONG HƯƠNG

Chùa Long Hương
Chùa Long Hương

Tiểu sử Tỳ kheo Thích Tuệ Hải – CHÙA LONG HƯƠNG

Tháng 7/1986 Thầy được tu học tại Thiền Viện Thường Chiếu, dưới sự giúp đỡ của thầy Thích Đắc Huyền. Ngày Lễ Phật Thành Đạo năm 1986, Thầy được xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu và được Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ cho Pháp danh Thích Tuệ Hải. Năm 1994 Hòa Thượng quyết định cho Thầy đến nhận Trụ trì Chùa Long Hương, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai cho đến ngày nay.

Số điện Thoại Của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải Chùa Long Hương Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai như sau: 0911 258 258

Theo chualonghuong .org

Bột gạo lứt rang Bà Loan

Gạo lứt rang ăn liền Bà Loan

Trà gạo lứt rang Bà Loan

3 Bình luận

Để lại một bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here