rssphương pháp dưỡng sinh

Phương pháp dưỡng sinh Ohsawa

Phương pháp dưỡng sinh Ohsawa

Phương pháp dưỡng sinh Ohsawa - Một lối sống cực kỳ giả dị, dem lại hanh phúc cho nhân loại PHƯƠNG PHÁP dưỡng sinh OHSAWA là một PHƯƠNG PHÁP ứng dụng VÔ SONG NGUYÊN Lý trong việc ăn uống để phòng bệnh, trị dứt bệnh, phát triển trí tuệ để đạt tới tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh viễn. ĂN uống theo PHƯƠNG PHÁP dưỡng sinh OHSAWA

Phương pháp dưỡng sinh gạo lứt muối mè

Phương pháp dưỡng sinh gạo lứt muối mè

Phương pháp dưỡng sinh gạo lứt muối mè không dùng thuốc được giáo sư OHSAWA- người Nhật truyền bá khắp thế giới, hơn nữa thế kỷ qua đã giúp vô số bệnh nhân đau khổ tìm lại sức khỏe an toàn và hiện nay phương pháp này đã được tổ chức y tế thế giới (WHO) công nhận. Qua nhiều năm học hỏi và thực nghiệm, giáo sư Ohsawa đã khám phá ra một triết l‎ý y